sábado, 13 de julio de 2013

Venta de llibres

                                                                PRIMER D'ESO

MARC R. ADROVER 606 56 59 98
CARME FUSTER         629 11 34 71
TONI RODRIGUEZ 662 47 10 30
ANGELO LEÓN         654 76 93 48
KENNY LÓPEZ         650 51 86 87
TONI MURILLO         971 56 73 21 655 99 48 25
STEVEN TORRES         638 84 46 91
JOSE ENRIQUE GALLARDO 638 84 46 91
MANUEL SLIESS         971 56 25 18 629 78 09 46 626 80 63 70
MARTA GARCIA         971 56 78 42 646 16 81 22
MARCO KARADZOUSKI         971 58 55 75 625 48 50 42
PAULA TRIGUERO 620 78 16 11
POL SERRA                 653 39 77 88
ENRIC NIETO         669 74 32 20
CARMEN OJEDA         679 61 51 08

                                                                SEGON D'ESO

CARLOS LAUTARO                         627 22 20 77
NICOLA                                                 653 75 60 43
ALEJANDRO GIL                                 676 12 80 96
AXIER MARTIN                                 657 48 42 34
DANIELA GIRALDO                         658 97 89 11
ESTER CARBALLO                         616 07 07 19
NAZARENZ                                         971 58 58 39
MARIA GRONDONA                         685 35 68 69
NURIA LUENGO                                 657 12 21 08
ELISABETH SANZ                                 971 81 03 46
ESTELA SANCHEZ                         971 56 80 97
NURIA JIMÉNEZ                                 675 96 13 81
JÚLIA MANSO                                 971 58 57 93
SEBASTIÀ MASSANET                 608 83 78 21
LILI RAMÍREZ                                 616 31 68 70
MÍRIAM CASADO                         971 81 26 257

                                                                TERCER D'ESO

SOPHIE SHEA                                 618 33 58 30 DIVERSIFICACIÓ
BARBARA Mª BALLESTER                 606 73 80 66  DIVERSIFICACIÓ

                                                                QUART D'ESO

GUSTAVO ALBÁN                         660 82 73 85
EDGAR CARRIZO                                 696 49 21 24
JORDAN CERVANTES                         638 28 79 30
AITOR GARCÍA                                 627 93 48 71
ARON JARA                                         616 32 44 26
AINHOA MARTÍN                                 652 55 80 85
EZEQUIEL MASULLO                         608 04 80 71
PENELOPE PEREZ                         652 29 93 22
NEUS PONT                                         658 79 45 11
SAMUEL SÁNCHEZ                         679 74 86 37
EMILIO SÁNCHEZ                         636 53 29 12
VIOLETA SANSÓ                                 639 64 84 06
Mª JOSÉ SERRANO                         615 31 98 84
DANIELA ZÚÑIGA                         620 93 01 60
ANTONIO ONIEVA                         660 22 73 44

                                                                PRIMER DE BATX.

TONI ANDREU                                 971 18 37 38
 ANDREA MARTÍNEZ                         675 18 30 18
NEREA RUIZ                                         667 00 81 47
DANIEL VALLS                                 626 01 36 53
ANA MARIA CASCALES                 699 51 52 70
MARIA CERRO                                 617 86 33 17
CATALINA BARCELÓ                         630  57 79 14
ANA CAMINO                                 635 25 15 32
RODRIGO TENORIO                         619 48 47 12
DANIEL MANCEBO                         615 27 35 09
JOAN PALERM                                 657 98 60 94
martes, 27 de noviembre de 2012

MANIFEST 28NEntenem que l'ensenyament té com a objectiu primordial contribuir a la cohesió social i garantir la igualtat d'oportunitats. El sistema educatiu ha d’atendre a la diversitat i ha de treballar per compensar les diferències (socials, econòmiques, de provinença o de gènere) i per donar a tothom les mateixes oportunitats.
Per garantir això l'educació ha de ser pública, laica, gratuïta i de qualitat.
Mentrestant l'Estat Espanyol és a la coa de la inversió en educació dins el context europeu, i les Illes Balears encapçalen la llista de les comunitats de l'estat amb més abandonament escolar i amb un índex de fracàs escolar més alt. I tot i així, els nostres governants han optat per retallar encara més la inversió en educació.
És per avançar cap a una educació pública i de qualitat que exigim al Govern de les Illes Balears que:
1- Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen projectades en tots els àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de funcionament, infraestructures, personal docent i no docent, programes de reutilització de llibres,…)
2- Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7% del PIB, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives concretes.
3- Fomenti la col·laboració de la Comunitat Educativa amb les administracions, es consulti i es defineixin les línies d’actuació de forma conjunta, abans de prendre qualsevol mesura de calat.
4- Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l’alumnat, tant en horari lectiu com no lectiu, (programes de suport a la immersió lingüística, programes EXIT, PROA...) i de suport a les entitats (de forma especial a les AMIPAS) que es fan càrrec de gestionar els serveis complementaris com el servei de menjador i el d'escola matinera.
5- Garanteixi una ràtio docents/alumnat i alumnat/aula adequada en tots els centres docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.
6-Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d'integració.
7- Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (0-3) per garantir l’accés de tothom a aquests serveis.
8- Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés a tota lasocietat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a les necessitats reals, conseqüència de la nostra insularitat.
9- Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres educatius públics.
10.- Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i ciutadanes autònoms, crítics i solidaris que superi una exclusiva concepció productiva i mercantilitzada de l’ensenyament.
La voluntat de millorar i avançar en la millor gestió de l’educació a les Illes Balears fa que ens adrecem a tota la comunitat educativa i a la resta de la societat civil de les Illes perquè s’impliquin en la defensa d’un millor model d’ensenyament públic.

PROGRAMA 28N


PROGRAMA D’ACTES


19:00 h BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

19 A 20 h TALLERS I PENJADA DE CARTELLS
PROJECCIÓ DE “LA CABINA”

20:00 h MINUT DE SILENCI AL HALL

20:01 h BATUCADA

20: 30 h INICI DE L’ASSEMBLEA DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.

21:30 h SOPAR

22:00 -23:30 TALLERS

23:30 h CLOENDA